Εξοικονομώ Αυτονομώ

Ο Γ’ Κύκλος του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ονομάζεται «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» και περιλαμβάνει πλέον επιδοτήσεις εργασιών όχι μόνο για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για την ενεργειακή αυτονόμηση της κατοικίας. Η νέα δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει υψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων και περισσότερους δικαιούχους.

Η ΕΚΤ προσφέρει υπηρεσίες «μιας στάσης», εξασφαλίζοντας μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων, ξεκινώντας από την υποβολή του φακέλου και την πρόταση τραπεζικού δανεισμού, έως την επιλογή των προϊόντων και την υλοποίηση του έργου.

Τι προσφέρουμε

Η ΕΚΤ με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί και προσφέρει υπηρεσίες “μιας στάσης”

  • προέλεγχο φακέλου

  • επιλογές και μελέτη πρότασης

  • κατάθεση και κίνηση φακέλου

  • επίβλεψη και υλοποίηση πρότασης

  • τραπεζική χρηματοδότηση

  • εκπαίδευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020
(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)