Η ΕΚΤ αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Ανάστασιος Ε. Κατσίκας & συνεργάτες μηχανικοί που ιδρύθηκε το 1968. Την εταιρεία διαδέχτηκε ο Ευαγγέλος Α. Κατσίκας το 2001 όπου συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Χρ. Σκούρτη μέχρι και το 2011.

Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τεκμηρίωση και διαχείριση τεχνικών έργων σε σημαντικό εύρος κλίμακας μεγεθών και είδους, από το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας εγχειρήματος μέχρι την κατασκευή του έργου.

Στελεχώνεται από πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς και τεχνολόγους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Κύριο γνώρισμα της είναι ο ενθουσιασμός, η υποστήριξη του ομαδικού έργου, η επένδυση στη γνώση, ο σεβασμός και η αφοσίωση στο έργο που παράγει.

Υποστηρίζει ολοκληρωμένα τα έργα αξιοποιώντας και επενδύοντας στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού και στην χρήση των τελευταίων τεχνολογιών μελέτης και κατασκευής.

Εφαρμόζει την καθολική περιγραφή των έργων, ενσωματώνοντας πλήθος παραμέτρων ανάλυσης και σύνθεσης αποσκοπώντας στην βέλτιστη δυναμική, insitu συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων που απαιτούνται. Σήμερα διατυπώνεται η ανάγκη της άμεσης επικοινωνίας και συστέγασης των αρχιτεκτόνων, πολιτικών και μηχανoλόγων μηχανικών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα των μελετών, η ολοκληρωμένη προσέγγιση και επίλυση των έργων.

Υπολογίζουμε, σχεδιάζουμε, συνθέτουμε, οραματιζόμαστε, εφαρμόζουμε και κτίζουμε στον χώρο του εφικτού, αναφορικά στον τόπο, στις οικονομικές συνθήκες, στην τεχνική κατάρτιση, στην θέση του πελάτη και στην δυναμική της εποχής.


Ευάγγελος Α. Κατσίκας – Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε σπουδές αρχιτεκτονικής στο ΕΤΗ Zurich και έλαβε το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε σε μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων και ιδιωτικών έργων Ε’ τάξης. Έχει εκπονήσει πλήθος σύνθετων μελετών και έχει περατώσει επιτυχώς κατασκευές έργων υποδομής και κτιριοδομικών. Εργάστηκε ως σύμβουλος μηχανικός κτιριοδομικών έργων.


Κωνσταντίνα Παπανικολάου – Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεννημένη στην Αθήνα. Έλαβε το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργασιακή εμπειρία σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία.


Έλενα Παπαϊωάννου – Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει διακριθεί σε διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.


Μαριλένα Ροθώνη – Μηχανικός Έργων Υποδομής

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε το πτυχίο του Μηχανικού Έργων Υποδομής από το ΤΕΙ Πάτρας.


Αντώνης Παπαναστασίου – ΜArch Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ελαβε BArch από το Burmingham City University και MArch από το Westminster University. Εργάστηκε στην εταιρεία Visionnaire στο Λονδίνο. Έχει συμμετάσχει σε έργα πολεοδομικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας στην Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.


Θεοφάνης Χριστοδούλου – Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το London Southbank University.


Κωνσταντίνος Κανέλλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε το δίπλωμα του Mηχανολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.