Επέκταση Δημαρχείου Τενέας

Σύντομη περιγραφή έργου

Ο διευρυμένος Δήμος Τενέας ανέθεσε στο γραφείο μας την επέκταση του υφιστάμενου διοικητηρίου, κατά την φάση συγχώνευσής του με το Δήμο Κορινθίων. Το κτίριο φιλοξενεί διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποδοχής κοινού και χώρους πολιτιστικών δράσεων συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου στην στάθμη υπογείου. Η σύνδεση με το υφιστάμενο κτίριο επιτυγχάνεται μέσω ανοικτών γεφυρών σε κάθε στάθμη των κτιρίων.

 

Drawings

Models

Βιομηχανικά