Ξενοδοχείο στη Λευκάδα

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στον ολικό επανασχεδιασμό ημιτελούς τουριστικής μονάδας στην Βασιλική Λευκάδας. Το κτιριοδομικό πρόγραμμα επανασυντάσσεται εξαρχής προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της επιχείρησης που απευθύνεται σε οικογενειακό θεματικό τουρισμό, όντας εν επαφή με την κύρια μονάδα της επιχείρησης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων. Αποφασίστηκε η διασφάλιση της ιδιωτικότητας με τις όμορες χρήσεις, ώστε να τονιστεί η χρήση των σουιτών και διαμερισμάτων 4 και 6 κλινών, καθώς και η απρόσκοπτη θέα προς την θάλασσα – αποφάσεις που διαμόρφωσαν τις όψεις του κτιρίου δραστικά. Η ενεργειακή αναβάθμιση κρίθηκε απαραίτητη και σε συνδυασμό με το νότιο προσανατολισμού του οικοπέδου επιλύθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες βιοκλιματικού χαρακτήρα. Η εγγύτητα με την θάλασσα ενίσχυσε την απόφαση χρήσης οργανικών επιχρισμάτων στα πλαίσια ελαχιστοποίησης των εξόδων χρήσης. Τα έξοδα χρήσης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελούν σημαντική παράμετρο διαμόρφωσης του κόστους λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, γεγονός που μας ώθησε στην δομική προσέγγιση ελαχιστοποίησης τους.

 

Drawings

Models

Construction

Τουριστικά