Επέκταση γραφείων Βιομηχανίας

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στην επέκταση γραφείων διοίκησης μέσω της προσθήκης καθ’ ύψος βιομηχανικής μονάδας στον Α’ όροφο του υφιστάμενου κτιρίου της στη Νεμέα Κορινθίας,.Αναπτύσσονται χώροι για τα στελέχη της εταιρείας και αίθουσα συνεδριάσεων παρουσιάσεων. Αποφασίστηκε η απόκρυψη της σύνθετης οροφής του υφιστάμενου κελύφους ΟΣ για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Η κάτοψη προσαρμόστηκε στη γεωμετρία του κελύφους της ανεστραμμένης πυραμίδας προκειμένου να αποφθεχθούν λειτουργικές αστοχίες ύψους. Ο συμβολισμός του επιβλητικού δωρικού συστήματος αποδίδεται μέσω της πρισματικής απόληξης στο χώρο αναμονής . Η σύνδεση με τα υφιστάμενα γραφεία υλοποιείται μέσω μεταλλικής εντός του χώρου του κελύφους, προκειμένου να εξοικονομηθεί η επιφάνεια της αλλά και να διαδράσει ο επισκέπτης με την κλίμακα μεγέθους και τηη επιμέλεια της βιομηχανική εγκατάστασης κατά την ανάβαση του.

 

Drawings

Models

Βιομηχανικά