Κτίριο γραφείων – Logistics

Σύντομη περιγραφή έργου

Το κτίριο γραφείων και logistics στην πρωτεύουσα Freetown της Sierra Leone προσαρμόστηκε στις βασικές αρχές προγραμματικού σχεδιασμού της χρήσης αποθήκευσης εμπορευμάτων που δεσπόζει έναντι αυτής των γραφείων, βελτιστοποιώντας τις κινήσεις, τον αποθηκευτικό χώρο και την πρόβλεψη επεκτάσεων νέων πτερύγων αποθήκευσης. Τα κτίρια αναπτύσσονται σε τρεις διακριτές πτέρυγες, το τριώροφο κτίριο γραφείων, το κτίριο φορτοεκφόρτωσης και το κτίριο αποθήκευσης. Οι ιδιάζουσες τοπικές συνθήκες των παρατεταμένων βροχοπτώσεων μόρφωσαν τα ευμεγέθη προστεγάσματα προστασίας και το τελικό ανάγλυφο του περιβάλλοντος χώρου. Σημαντική παράμετρος σχεδιασμού ήταν η διαμόρφωση δομικών στοιχείων προστασίας του κτιρίου έναντι κλοπής, χρησιμοποιώντας τοιχεία στην περίμετρο του οικόπεδου αλλά και του ίδιου του κτιρίου. Κατά το σχεδιασμό αποφασίστηκε η χρήση προκατασκευασμένων – μεταφερόμενων στοιχείων ελλείψει παραγωγικών μονάδων στη χώρα και εν γένει κατασκευαστικής τεχνογνωσίας. Ως εκ τούτου τα στοιχεία πλήρωσης υπεράνω της στάθμης προστασίας (τοιχείου σκυροδέματος) και η επικάλυψη είναι πετάσματα μεταλλικά, με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από πρότυπες μεταλλικές διατομές θερμής έλασης με κοχλιωτές συνδέσεις των μεταλλικών κόμβων.

 

Drawings

Models stat

Models arch

Images

Βιομηχανικά