Κτίριο Παραγωγής Ελαιόλαδου

Σύντομη περιγραφή έργου

Η απόφαση να συστεγαστεί το κτίριο παραγωγής ελαιόλαδου στο οικόπεδο που κατασκευάζεται το κτίριο διοίκησης, εμπορίας, τυποποίησης και αποθήκευσης ελαιόλαδου της εταιρείας, επαναδιατύπωσε την σύνθεση των όψεων καθώς και τις κινήσεις αλλά και τις χρήσεις στο οικόπεδο. Το κτίριο θα ανεγερθεί σε υφιστάμενη θεμελίωση η οποία ενισχύεται κατά ΚΑΝ.ΕΠ.Ε., σε θέση που υποστηρίζει τα συγκεντρωμένα χρονικά φορτία κυκλοφορίας του ελαιοτριβείου, διάρκειας 3 μηνών ανά έτος. Η βραχεία περίοδος λειτουργίας του ορίζει το κτιριολογικό διάγραμμα, το όποιο αποσκοπεί στην βέλτιστη χρήση αυτής της διαρκώς ρυθμιζόμενης μηχανής – κτιρίου από τους χρήστες της, αλλά και στην υποδοχή, επεξεργασία, παράδοση και αποθήκευση του προϊόντος. Ο συμβολισμός του ελαίου είναι ισχυρός μέσω της υφής και της γεωμετρίας των επιφανειών διπλής καμπυλότητας που περιβάλλουν το αυστηρό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο του κανάβου. Η ροή του ελαίου έχει αποδοθεί ως στοιχείο αρχετυπικό, θεμελιώδες και αναγκαίο ορίζοντας την αμφίδρομη ισχυρή σχέση των χρήσεων των κτιρίων. Η συνήθης όψη του ρυπογόνου ελαιοτριβείου με διάσπαρτα παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας αντιμετωπίστηκε με την συγκέντρωση αυτών σε εσοχή που έχει συζευχθεί εν προβόλω με το γειτονικό κτίριο. Προβλέφθηκε η μελλοντική επέκταση δίδυμου κτιρίου με ενδιάμεσο χώρο διανομής των φορτίων χρήσης.

 

Drawings

Models

Βιομηχανικά