Βιομηχανία Προϊόντων Ελαιόκαρπου

Σύντομη περιγραφή έργου

Σε ενιαίο οικόπεδο επιφάνειας 36 στρεμμάτων, που χαρακτηρίζεται από ήπιο ανάγλυφο, σχεδιάσαμε και κτίζουμε τις εμπορικές, μεταποιητικές και διοικητικές εγκαταστάσεις της εταιρείας εμπορίας, αποθήκευσης και μεταποίησης προϊόντων ελιάς. Το έργο ωρίμασε ακολουθώντας τις αποφάσεις της εταιρείας – ιδιοκτήτη, να καθετοποιήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της συγκεντρώνοντας τις χρήσεις και δράσεις της σε ένα οικόπεδο. Το σύνθετο κτιριολογικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα επεκτάσεων, η χρήση του υφιστάμενου κανάβου θεμελίωσης στο χώρο του ελαιοτριβείου, οι διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις, οι κινήσεις στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και η ιδιαιτερότητα λειτουργίας του ελαιοτριβείου ως προς την χρονική κατανομή και πύκνωση του φόρτου επισκεπτών, διαμόρφωσαν την τελική γεωμετρία. Η βιομηχανική πτέρυγα εκτίθεται στην περιφερειακή οδό και ενισχύσαμε την γραμμικότητα της με την οριζόντια τοποθέτηση των προκατασκευασμένων πετασμάτων. Αποτελείται από ένα επίμηκες γραμμικό όγκο ύψους 11μ που φιλοξενεί την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Στο άκρο της βρίσκεται η πτέρυγα φορτοεκφόρτωσης με ανεξάρτητους αυτοφερόμενους σταθμούς φόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα μελλοντικών κτιριακών επεκτάσεων. Το ακάλυπτο τμήμα του οικόπεδου χρησιμοποιείται ως αμαξοστάσιο και χώρος ελιγμών των βαρέων οχημάτων. Στην πρόσοψη δυτικού προσανατολισμού δεσπόζει ο μονολιθικός όγκος των γραφείων διοίκησης, επενδυμένος με φύλλα διάτρητου μετάλλου σε μέγεθος και θέση που προέκυψε από την παραμετρική ανάλυση της σχέσης ανάγκης διαπερατότητας φωτός σε ένταση και θέσης στην επιφάνεια της πρόσοψης. Σε παράθεση και οπισθοχώρηση, δημιουργώντας ένα πλατό υποδοχής οχημάτων, αναπτύσσεται η πτέρυγα του ελαιοτριβείου που προκαλεί τον επισκέπτη της εγκατάστασης με τον ισχυρό συμβολισμό της, την διπλή καμπυλότητα των επιφανειών και την στιλπνή επιφάνεια της επικάλυψης πέριξ του περιβεβλημένου αυστηρού κτιριακού πρίσματος που επέβαλε η χρήση του κανάβου θεμελίωσης του παλαιού κτιρίου. Ο χώρος προκαλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί στον κατάφυτο ελαιώνα σε διαφορετικές χαράξεις, με μόνιμο παραστάτη το ελαιόδεντρο, προστατεύοντάς τον από την κτιριακή δομή και το περιαστικό περιβάλλον, επισημαίνοντας την υπαρξιακή σχέση της εταιρείας με τον καρπό της ελιάς. Οι διαδρομές καταλήγουν στο ξύλινο κέλυφος δυναμικής στέγασης 200 ατόμων που φιλοξενεί δεξιώσεις καθώς και εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε εγγύτητα με το κέλυφος διαμορφώνεται η κρήνη ανάπαυσης, συγκέντρωσης και διάσπασης του πλήθους. Διάσπαρτα στον ελαιώνα, πλησίον των πλακόστρωτων μονοπατιών ο επισκέπτης θα συναντήσει διαμορφωμένους υποχώρους παύσης της περιήγησης, στις ρίζες ενός ελαιόδεντρου. Το έργο αναλύθηκε σε επίπεδο μελετών εφαρμογής και επιλύθηκαν μη συνήθη γεωμετρικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η αντοχή στο χρόνο καθώς και η βελτιστοποίηση του κόστους συνέβαλαν στη λήψη πλειάδας τεχνικών αποφάσεων. Η στατική ανάλυση και το δομικό σύστημα, καθώς και οι επιλυμένες οικοδομικές λεπτομέρειες συνέβαλαν στην μείωση του κόστους.

 

Drawings

Models stat

Models arch

Images

Construction

Βιομηχανικά