Τυποποιητήριο Αγροτικών Προϊόντων

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο βρίσκεται σε βοηθητική οδό παράλληλη της Ε.Ο. Πατρών – Πύργου. Εξαιτίας της σημαντικής κάλυψης του κτιρίου συγκριτικά με το ολικό εμβαδό του οικοπέδου, αναλύσαμε ενδελεχώς τις τροχιές όλων των οχημάτων που χρησιμοποιούν τον περιβάλλοντα χώρο με σκοπό την βελτιστοποποίηση της ενεργής επιφάνειας. Η χρήση του τυποποιητηρίου αγροτικών προϊόντων είναι εκτεταμένη στην συγκεκριμένη περιοχή του νομού Ηλείας, με την τυπική μορφή του δίριχτου βιομηχανικού κτιρίου με Φ.Ο. μεταλλικών γραμμικών μελών και με επικάλυψη προκατασκευασμένων πετασμάτων με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης. Προσεγγίσαμε το έργο υπό το ίδιο δομικό σύστημα με διαφορετική γεωμετρική φόρμα που προέκυψε εκ της ύπαρξης και θέσης του Η/Υ χώρου φόρτωσης βαρέων οχημάτων και των γραφείων που επίσης αναπτύσσονται στην πρόσοψη ως στοιχείο υποδοχής και στέγασης των διοικητικών υπηρεσιών της επιχείρησης. Ο όγκος των γραφείων επενδύεται με φύλλα ψευδαργύρου, ενώ το πλαίσιο του Η/Υ χώρου φόρτωσης επενδύεται με μεταλλικά διάτρητα ελάσματα ως διαφημιστικά στοιχεία μεγάλων διαστάσεων ορατά από την Ε.Ο. Επισημαίνουμε ότι το έργο, στα πλαίσια εγκεκριμένης πρότασης επιδότησής του από πόρους της ΕΕ, είχε συγκεκριμένο προϋπολογισμό, στον οποίο προσαρμόστηκαν η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη εφαρμογής που εκπονήσαμε, καθώς και η μελέτη περιβάλλοντος χώρου που συμμετέχει σημαντικά στη διαμόρφωση του τελικού κόστους.

 

Drawings

Models Stat

Models Arch

Βιομηχανικά