Τυποποιητήριο φρούτων στην Κορινθία

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή, αναβάθμιση και βελτίωση πυρόπληκτού τυποποιητηρίου αγροτικών προϊόντων.

Η πυρκαγιά που έπληξε της εγκαταστάσεις της εταιρείας επέβαλε την άμεση τεκμηρίωση του έργου έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας και των εμπλεκομένων αρχών σε τεχνικό επίπεδο καθώς και την ταχεία εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών προκειμένου το έργο να ανακατασκευαστεί πριν την έναρξη της επόμενης επιχειρηματικής περιόδου. Η βελτιστοποίηση του κόστους καθώς και επιλογή του ταχύτερου κατασκευαστικού συστήματος ήταν οι σημαντικότερες παράμετροι σχεδιασμού. Η χρήση της υφιστάμενης θεμελίωσης, αποφασίστηκε κατόπιν ελέγχου της φέρουσας ικανότητας της και μείωσης των φορτίων, μέσω της νέας μόρφωσης του φέροντος οργανισμού, χρησιμοποιώντας διατομής ψυχρής έλασης και συγκολλητές κυψελωτές διατομές. Καταλήξαμε σε 40% μείωση του ιδίου βάρους του φέροντος οργανισμού. Το γραφείο παρείχε υπηρεσίες γενικού τεχνικού συμβούλου, πλέον της εκπόνησης των μελετών και της επίβλεψης προκειμένου να επιτευχθούν οι προθεσμίες παράδοσης του έργου, να συνταχθούν οι συμβάσεις με τους υπεργολάβους, να τεκμηριωθεί το έργο και να υπάρχει δυναμική επικοινωνία με τους νομικούς συμβούλους αναφορικά στην ασφαλιστική αποζημίωση. Το έργο κατασκευάστηκε επιτυχώς. Η επιβολή επανάληψης του πυρόπληκτου κτιρίου, μας ώθησε στην απόφαση να συνθέσουμε ένα νέο στοιχείο πρόσοψης – στην υφιστάμενη πρόσοψη, ένα σύνθετο χωροδικτύωμα που λειτουργεί ως στοιχείο ενοποίησης των κτιριακών όγκων και σκίασης των νέων ψυγείων βραχεία συντήρησης προϊόντων.

 

Drawings

Models

Images

Construction

Βιομηχανικά