Κατοικία στην Κορινθία

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό μιας μονοκατοικίας, σε οικόπεδο εντός σχεδίου οικισμού επιφάνειας 500 τ.μ., σε επίπεδο εφαρμογής. Η κατοικία προορίζεται να φιλοξενήσει τετραμελή οικογένεια. Ο πρισματικός όγκος που προκύπτει παραμένει εκτεθειμένος αισθητικά με εμφανές σκυρόδεμα, ο όγκος του κύβου σε παράθεση εξυπηρετεί τη βοηθητική χρήση του ξενώνα, αυτονομώντας τον απολύτως. Το πρόγραμμα της κατοικίας αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, με αφαιρετική αντίληψη στην ανάπτυξη των χρήσεων, εντείνοντας την γραμμικότητα της κατοικίας, ενοποιώντας τους χώρους διημέρευσης σε ένα κοινό χώρο ενσωμάτωσης και αλληλεπίδρασης. Η εμφανής όψη του σκυροδέματος εντός του κτιρίου, μας ώθησε σε εκτεταμένη έρευνα αναφορικά στη θερμομόνωσή του, χωρίς την χρήση σύνθετων διατομών με πυρήνα πλακών μόνωσης.

 

Drawings

Models

Κατοικίες