Κατοικία στην Κόρινθο

Σύντομη περιγραφή έργου

Η κατοικία εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας πενταμελούς οικογένειας. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Κορίνθου. Ο εσωτερικός εξώστης, συναρτήσει του κτιριολογικού προγράμματος και της οριακής επιφάνειας του οικοπέδου, επέβαλλε τη χρήση όλου του πλάτους του. Δημιουργήθηκαν εσοχές φωτισμού και αερισμού που δεν είναι ορατές από τη συμπαγή πρόσοψη, οι οποίες αποτελούν στην στάθμη ισογείου προσβάσιμους χώρου πρασίνου. Δόθηκε έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου με την χρήση σκιάστρων νότου, φωτοσωλήνων υπογείου, πετασμάτων ΖΝΧ, αντλίας θερμότητας, μεγάλου πάχους εξωτερικής θερμομόνωσης και με την βελτιστοποίηση των υαλοπετασμάτων των κουφωμάτων σε επίπεδο προσανατολισμού και ενεργειακών χαρακτηριστικών.

 

Drawings

Models

Images

Construction

Κατοικίες