Κατοικία στο Λέχαιο Κορινθίας

Σύντομη περιγραφή έργου

Το κτιριολογικό διάγραμμα προσαρμόστηκε στις ανάγκες τετραμελούς οικογένειας για παραθεριστική χρήση του κτιρίου με την πρόβλεψη της μόνιμης κατοίκησης. Ως εκ τούτου διασφαλίστηκε η ιδιωτικότητα στους υπαίθριους χώρους διημέρευσης του κτιρίου, μέσω της χωροθέτησης του κτιρίου. Η απόσταση από την οδό πρόσβασης προέκυψε εξαιτίας του γεωμετρικού λώρου του οικοπέδου και αποτέλεσε ένα γραμμικό στοιχείο πρόσβασης και στάθμευσης οχημάτων. Η διαμπερότητα του υπαιθρίου που αναπτύξαμε στον όροφο εξυπηρετεί τον φυσικό δροσισμό του χρήστη σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη σκίαση. Διαμορφώσαμε επίσης ένα μεικτό στατικό σύστημα πλαισιακής λειτουργίας και τοιχωμάτων, ελλείψει εδαφοτεχνικών μελετών, διασφαλίζοντας επαρκή ακαμψία στην περίπτωση διαφορικών καθιζήσεων που υπολογίστηκαν ως φορτίο. Η επίβλεψη του έργου, η απόδοση των τεχνικών οδηγιών και η μερική μελέτη εφαρμογής όρισε το επίπεδο εφαρμογής των μελετών προκειμένου να προκύψει το άρτιο κατασκευαστικό αποτέλεσμα.

Drawings

Models

Images

Κατοικίες