Κατοικία στη Λευκάδα

Σύντομη περιγραφή έργου

Η παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα της ισχυρής και παρατεταμένης ηλιοφάνειας και του εύκρατου κλίματος μας ωθεί να αντιμετωπίζουμε το οικόπεδο ως κατοικία, ισοδύναμα με το ίδιο το κτιριακό αντικείμενο. Ο χρόνος διαβίωσης σε υπαίθριους χώρους, ημιυπαίθριους χώρους ως επεκτάσεις – απολήξεις διάδρασης του κτιρίου με το περιβάλλον, ανασυνθέτουν την σχέση οικοπέδου – κτιρίου – χρήστη, διαμορφώνοντας το συνθετικό δυναμικό.

Το έργο αφορά τη μελέτη και την κατασκευή μιας παραθεριστικής κατοικίας μεικτής χρήσης που περιλαμβάνει και την εποχική τουριστική εκμετάλλευσή της μέσω ενοικίασής της, σε παραθαλάσσιο οικόπεδο εμβαδού 5159,86 τ.μ., στη Βασιλική Λευκάδας σε εκτός σχεδίου περιοχή της. Το ανάγλυφο του οικοπέδου είναι ισχυρό με εξάρσεις και σημαντική κλίση προς τη θάλασσα. Σημαντική παράμετρος σχεδιασμού και σύνθεσης αποτέλεσε ο περιορισμός του κόστους μέσω της απόφασης ανάπτυξης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, κατά το δυνατό παράλληλα στις ισοϋψείς καμπύλες δημιουργώντας γραμμικές αναπτύξεις και ως εκ τούτου περιορισμό των τοιχείων αντιστήριξης. Η εγγύτητα με την θάλασσα μας ώθησε στην χρήση τεχνολογιών στέγανωσης και δημιουργίας μικροκρυστάλλων στη μάζα του σκυροδέματος και στην εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης οργανικών επιχρισμάτων. Η αντοχή στην χρήση, στη λειτουργία και στο χρόνο του έργου συνέβαλαν στην θέσπιση των ανωτέρω προδιαγραφών. Η οριοθετημένη είσοδος, ανάντι του κτιρίου στον Α’ όροφο, εξυπηρετεί την ελαχιστοποίηση της απόστασης από την θέση στάθμευσης συναρτήσει της απόφασης χρησιμοποίησης φυσικού πλατώματος ως χώρο στάθμευσης. Η ανάπτυξη των εσωτερικών χώρων χαρακτηρίζεται τυπική, με γραμμική διάταξη και επανάληψη της γραμμικότητας στον Α’ όροφο. Το ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου διαμορφώνεται με αναβαθμούς υποστηριζόμενου από διαζώματα τοπικής πέτρας, ορίζοντας διαδρομές εντός του κατάφυτου οικοπέδου, καθώς και την διαδρομή προς τον μικρό όρμο στον πόδα του οικοπέδου. Η φύτευση θα εναρμονισθεί με το τοπικό περιβάλλον μέσω της χρήσης τοπικής χλωρίδας με πρόγραμμα φύτευσης και γήινα υλικά οριοθέτησης, ώστε να αποδοθεί η αίσθηση της φυσικής ύπαρξής της χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. 

Στο έργο επιλύθηκαν οι αρχιτεκτονικές , στατικές , Η/Μ λεπτομέρειες εφαρμογής ως συνθήκη ελαχιστοποίησης του κόστους και επίτευξης λεπτομερούς κατασκευαστικής εφαρμογής υπό τις τρέχουσες τεχνολογίες και προδιαγραφές.

 

Drawings

Models

Images

Construction

Τουριστικά