Επισκέψιμο Οινοποιείο

Σύντομη περιγραφή έργου

Η βασική θέση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η αφομοίωση του οινοποιείου στον αμπελώνα – στοιχείο εμβληματικό για την περιοχή της Νεμέας. Η θέση του οικοπέδου επί της οδού εισόδου στην πόλη και η γειτνίαση με το χαρακτηρισμένο βυζαντινό μνημείο στον Βράχο της Παναγίας μας οδήγησε στην απόφαση της αφομοίωσης του κτιρίου στο περιβάλλον. Οι βιομηχανικές χρήσεις και οι κινήσεις των βαρέων οχημάτων περιορίζονται σε στάθμη υπό τη στάθμη της οδού και στη συνέχεια σε υπόσκαφη δομή αναπτύσσεται η μεταποιητική βιομηχανική χρήση που καταλήγει στο κελάρι αποθήκευσης. Οι διοικητικοί χώροι του οινοποιείου προβάλλονται ως ένα πρισματικό μονολιθικό στοιχείο εκ των έσω, εξυπηρετώντας την εσωτερική κυκλοφορία και την σύνδεση. Οι ανώτερες πλάκες των κτιρίων εκτός του χώρου διοίκησης είναι φυτεμένες συνεχίζοντας το οινικό τοπίο των αμπελώνων. Επαναπροσδιορίζεται η σχέση κτιρίου – περιβάλλοντος μέσω της μορφολογίας που εφαρμόζεται, αναδομώντας το αρχέτυπο της στέγης – δομικό στοιχείο και της όψης – δομικό στοιχείο, σε στέγη –  αμπελώνα και όψη – πτύχωση, είσοδο φωτός. Ο φυσικός φωτισμός εξυπηρετείται στους χώρους μεταποίησης μέσω της χρήσης φωτοσωλήνων. Στην ανώτερη στάθμη, διαμορφώνονται ξενώνες φιλοξενίας των επισκεπτών ακολουθώντας την μορφή του φυτεμένου δώματος. Εσωτερικά επικρατούν γήινα υλικά, αργιλικά, κεραμικά, ανόργανα ως σημείο αναφοράς στον οίνο. Η αίθουσα παρουσιάσεων και συγκεντρώσεων αποτελεί την αφετηρία για την διαδρομή παρουσίασης του χώρου μέσω της οπτικής της επαφής με το κελάρι και της σύνδεσης της με αυτό χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό εξώστη που εκατέρωθεν του άξονά του τροφοδοτεί με εικόνες τον επισκέπτη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγρομόνωση και η προστασία των δομικών στοιχείων από τη διάβρωση και την υγρασία, εφαρμόζεται πρόσμικτο στεγανοποίησης σκυροδέματος μηχανισμού ανάπτυξης κρυστάλλων στους πόρους του και σύστημα μόνωσης φυτεμένου δώματος εντατικής καλλιέργειας. Στο έργο εφαρμόστηκε το πρότυπο LEED αναφορικά στο ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Drawings

Models

Images

Βιομηχανικά