Αρχιτεκτονική Μελέτη

Εκπονούνται αρχιτεκτονικές μελέτες από το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης μέχρι το στάδιο της μελέτης εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων, τευχών προϋπολογισμού σε ευρεία κλίμακα. Η εργασιακή ροή περιλαμβάνει τη συλλογή της πληροφορίας από τον πελάτη, τις υπηρεσίες, τον τόπο, το περιβάλλον την ιστορία και την τοπική οικονομία. Στη συνέχεια επιλύεται το εγχείρημα στην βασική του πρωτόλεια μορφή(concept study) αναζητώντας την χρυσή τομή μεταξύ οικονομίας, χρηστικότητας,λειτουργικότητας, αισθητικής, φόρμας, βίωσης του χώρου, διάδρασης με την κοινωνία και το περιβάλλον σε πολλαπλούς κύκλους προσέγγισης της βέλτιστης λύσης. Τα τεχνικά στοιχεία αλληλεπιδρούν με την αισθητική, την ανάγκη, τα όνειρα τις προβολές και την επιθυμία, ορίζοντας την τέχνη της τεχνικής και αντιστρόφως την τεχνική της τέχνης. Η επίλυση των έργων και των λεπτομερειών στο χώρο του εφικτού και ενίοτε σε εγγύτητα με το ανέφικτο, μας προκαλούν να συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε και να κτίζουμε.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)