Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας

H εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντική παράμετρο σχεδιασμού. Προτείνονται διάφορα σχήματα εξοικονόμησης ενέργειας συναρτήσει του κόστους και του ROI, σε ακριβή μοντέλα υπολογιστικών προσομοιωμάτων. Συχνά αναλύεται παράλληλα και το κόστος χρήσης, συντήρησης του έργου, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η επένδυση.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)