Μελέτη Εφαρμογής

Οι ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, περιγράφουν το έργο αναλυτικά στο επίπεδο  της μονοσήμαντης περιγραφής του, με επιλυμένες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Εκπονούνται αναλυτικά τεύχη προυπολογισμού και περιγράφεται το κόστος του έργου με απόλυτη ακρίβεια. Ουσιαστικά αποτελούν τις μελέτες που απαιτούνται ώστε να αποφευχθούν διατυπώσεις και ερωτήματα στο έργο που ευνοούν την ανάπτυξη απρόβλεπτων δαπανών και πληθώρας τεχνικών σφαλμάτων.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)