Η/Μ Μελέτη

Eκπονούνται μηχανολογικές μελέτες κτιριακών έργων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σε επίπεδο εφαρμογής, συναρτήσει του κόστους της επένδυσης καθώς και του ROI που αναλύει κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αειφορία και στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω λύσεων συμβατικού κόστους και ειδικών μελετών που μοντελοποιούν σε επίπεδο υψηλής ακρίβειας το πρόβλημα.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)