Επίβλεψη Έργου

H επίβλεψη του έργου αφορά στην υποχρέωση των εμπλεκόμενων μηχανικών απόδοσης τεχνικών οδηγιών και ελέγχου εφαρμογής των μελετών, οδηγιών τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)