Στατική Μελέτη

Εκπονούνται στατικές αναλύσεις, δυναμικές αναλύσεις, μη γραμμικές αναλύσεις, Push over analysis, συμβατικών η μη τεχνικών έργων σε ευρεία κλίμακα, επενδύοντας στις τελευταίες τεχνολογίες ανάλυσης και διαστασιολόγησης λογισμικού και στη δια βίου εκπαίδευση. Εκπονούνται μελέτες βελτιστοποίησης κόστους, παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου ορθότητας μελετών. Εφαρμόζονται διάφορες κανονιστικές διατάξεις ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής του έργου. Εκπονούνται μελέτες επισκευής και ενίσχυσης φορέων κατά ΚΑΝ.ΕΠ.Ε. Στο τομέα των μεταλλικών κατασκευών το γραφείο έχει εκπονήσει πλήθος σύνθετων μελετών εντός και εκτός Ελλάδος.

 

(πατήστε στα εικονίδια για πλήρη περιγραφή της αντίστοιχης υπηρεσίας)